Thủy tinh trang trí
Cầu đốt miệng thủy tinh
Mã sản phẩm :
Cầu 15Đ: Chiều Rộng 15cm x Chiều Cao 13cmCầu 19Đ: Chiều Rộng 19cm x Chiều Cao 16cmCầu 25Đ: Chiều Rộng...
Liên hệ
Chum thủy tinh
Mã sản phẩm :
Chum 13:Chiều Rộng 13cm Chiều Cao 18cmChum 16:Chiều Rộng 16cm Chiều Cao 20cmChum 18:Chiều Rộng 18cm Chiều Cao 25cm
Liên hệ
Hồ Bèo thủy tinh
Mã sản phẩm :
HB 01:Chiều Rộng 26 Chiều Cao 15HB 02/HB 02R:Chiều Rộng 20 Chiều Cao 14HB 03/HB 03R:Chiều Rộng 14 Chiều Cao 14HB 04:Chiều...
Liên hệ
Trụ búp thủy tinh
Mã sản phẩm :
Trụ Búp 10: Chiều Rộng 10cm x Chiều Cao 25cmTrụ Búp 11: Chiều Rộng 11cm x Chiều Cao 31cmTrụ Búp 14:...
Liên hệ
Trụ cốc thủy tinh
Mã sản phẩm :
Trụ Cốc 15*20: Chiều Rộng 15cm Chiều Cao 29cmTrụ Cốc 12*20: Chiều Rộng 12cm Chiều Cao 20cm
Liên hệ
Trụ hình chữ nhật thủy tinh
Mã sản phẩm :
HCN 18x7x10: Chiều Dài 18cm x Chiều Rộng 7cm x Chiều Cao 10cmHCN 18x7x15: Chiều Dài 18cm x Chiều Rộng...
Liên hệ
Trụ loe thủy tinh
Mã sản phẩm :
Trụ Loe 01: Chiều Cao 13cm x Chiều Cao 15cmTrụ Loe 02: Chiều Cao 17cm x Chiều Cao 19cmTrụ Loe...
Liên hệ
Trụ tròn thủy tinh
Mã sản phẩm :
Trụ Tròn 7*C: Chiều Rộng 7cm x Chiều Cao (27)Trụ Tròn 9*C: Chiều Rộng 9cm x Chiều Cao (12,18,20,25,30)Trụ Tròn...
Liên hệ
Trụ vát thủy tinh
Mã sản phẩm :
Trụ Vát 12*12: Chiều Rộng 12cm x Chiều Cao 12cm
Liên hệ
Trụ vuông thủy tinh
Mã sản phẩm :
TV 6*6: Chiều Dài 6 x Chiều Rộng 6 x Chiều Cao (6,25)TV 7*7: Chiều Dài 7 x Chiều Rộng 7 x Chiều Cao (7,25)TV...
Liên hệ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large