Lon hộp thiếc
Hộp đựng bánh tròn
Mã sản phẩm : LHT
Thân hộp làm bằng thép tráng vecni được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn...
Liên hệ
Lon Hộp Thiếc 20 Oz Đóng Thực Phẩm
Mã sản phẩm : P20 oZ
Liên hệ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large