Hũ thủy tinh
Hũ Bóng Đèn quai sách 400ml
Mã sản phẩm : BĐQ400
Hũ thủy tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu đạt tiêu...
Liên hệ
Hũ hoa quai sách nắp nhựa 1000ml
Mã sản phẩm : 0252
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ pudding lùn 200ml
Mã sản phẩm : HPL200
Liên hệ
Hũ quai gà 450ml
Mã sản phẩm : HQG450
Hũ thủy tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu đạt tiêu...
Liên hệ
Hũ quai trơn 450ml
Mã sản phẩm : HQT450
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ sinh tố fresh 400ml
Mã sản phẩm : HSTF400
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ thủy tinh 1000ml
Mã sản phẩm : H1000
Liên hệ
Hũ thủy tinh 120ml
Mã sản phẩm : H120
Liên hệ
Hũ thủy tinh 1500ml
Mã sản phẩm : H1500
Liên hệ
Hũ thủy tinh 190ml
Mã sản phẩm : H190
Liên hệ
Hũ thủy tinh 220ml
Mã sản phẩm : H220
Liên hệ
Hũ thủy tinh 410ml
Mã sản phẩm : H410
Liên hệ
Hũ thủy tinh 540ml
Mã sản phẩm : HT540
Liên hệ
Hũ thủy tinh 750ml
Mã sản phẩm : H750 -
Liên hệ
Hũ thủy tinh 750ml
Mã sản phẩm : HO750
Liên hệ
Hũ thủy tinh bóng đèn 400ml
Mã sản phẩm : HBĐ400
Liên hệ
Hũ thủy tinh cao 100ml
Mã sản phẩm : HPDC
Liên hệ
Hũ thủy tinh cao 370ml
Mã sản phẩm : HC370
Liên hệ
Hũ thủy tinh JD 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, 500ml
Mã sản phẩm : JD
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ thủy tinh lục giác 180ml
Mã sản phẩm : HLG180
Liên hệ
Hũ thủy tinh lục giác 280ml
Mã sản phẩm : HLG280
Liên hệ
Hũ thủy tinh lục giác 380ml
Mã sản phẩm : HLG380
Liên hệ
Hũ thủy tinh lục giác 750ml
Mã sản phẩm : HLG750
Liên hệ
Hũ thủy tinh lùn 100ml
Mã sản phẩm : HPDL
Liên hệ
Hũ thủy tinh lùn 370ml
Mã sản phẩm : HL370
Liên hệ
Hũ thủy tinh lùn 500ml
Mã sản phẩm : HL500
Liên hệ
Hũ thủy tinh nắp đóng 75ml
Mã sản phẩm : HY75
Liên hệ
Hũ thủy tinh nắp nhựa 100ml
Mã sản phẩm : H100
Liên hệ
Hũ thủy tinh nắp thiếc 100ml
Mã sản phẩm : H100
Liên hệ
Hũ thủy tinh nắp vặn 75ml
Mã sản phẩm : HY75
Liên hệ
Hũ thủy tinh nghiêng 180ml
Mã sản phẩm : HN180
Liên hệ
Hũ thủy tinh nghiêng 380ml
Mã sản phẩm : HN380
Liên hệ
Hũ thủy tinh nghiêng 50ml
Mã sản phẩm : HN50
Liên hệ
Hũ thủy tinh người tuyết 400ml
Mã sản phẩm : HNT400
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ thủy tinh ong 100ml
Mã sản phẩm : HO100
Liên hệ
Hũ thủy tinh ong 350ml
Mã sản phẩm : HO350
Liên hệ
Hũ thủy tinh ong 500ml
Mã sản phẩm : HO500
Liên hệ
Hũ thủy tinh quai bí 400ml
Mã sản phẩm : HQB400
Liên hệ
Hũ thủy tinh quai dứa 400ml
Mã sản phẩm : HQD400
Liên hệ
Hũ thủy tinh quai gấu 400ml
Mã sản phẩm : HQG400
Liên hệ
Hũ thủy tinh vuông 100ml
Mã sản phẩm : HV100
Liên hệ
Hũ thủy tinh vuông 200ml
Mã sản phẩm : HV200
Liên hệ
Hũ thủy tinh vuông 500ml
Mã sản phẩm : HV500
Liên hệ
Hũ thủy tinh vuông 50ml
Mã sản phẩm : HV50
Liên hệ
Hũ thủy tinh vuông 750ml
Mã sản phẩm : HV750
Liên hệ
Hũ trụ nắp nhôm 750ml
Mã sản phẩm : 0913
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
Hũ vuông nắp nhôm 1000ml
Mã sản phẩm : 9907B
CHAI/ LỌ/ HŨ Thủy Tinh được sản xuất bởi dây chuyền công nghệ tiên tiến và sử dụng chất liệu...
Liên hệ
JIRUI500 - Hũ thủy tinh đồ uống 500ml
Mã sản phẩm :
JIRUI500 - Hũ thủy tinh đồ uống 500ml Thể tích: 500mlTrọng lượng: 313gChiều cao: 174mmĐường kính: 78*57*72mmMiệng: 57mmTình trạng hàng:...
Liên hệ

Top

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large